Vedvarende energi fra langsomme havstrømme

Bølgeenergi har i de senere år fået mere fokus. Dette skyldes både ønsket fra befolkninger og derved regeringer om at skifte over til vedvarende energi. Samtidig har bølgeenergi den åbenlyse fordel at der ikke er så store problemer med egnede placeringer som er tilfældet med vindmøllerne. Et af de firmaer der arbejder på at gøre […]

Et bølgeenergi projekt der virker – Pelamis Wave Power

Pelamis Wave Power er firmaet der har udviklet og designet Pelamis Wave Energy Converter. Kort fortalt en teknologi der omdanner havets bølger til energi. Firmaet blev etableret i 1998 så når det kommer til vedvarende energi må de siges at have mange år på bagen.

Tidevand kan levere 5-6% af Englands samlede energiforbrug

Tidevand er et af de områder der også investeres og forskes i når det kommer til alternativ energi. Potentialet er der, men de store omkostninger gør at mange projekter opgives. Helt siden 1900-hundredetallet været ideer om at bygge en dæmning fra den Engelske kyst og over til Welsh. At bygge en dæmning af den størrelse […]

Oplagring af energi fra vindmøller – Irland vil have førertrøjen på

Et af de største problemer med vedvarende energi er få lagret energien. Det er i sagens natur ikke muligt at energi fra vindemøller, solceller eller bølgerne hele tiden. På nogle tidspunkter generes der for meget strøm, på andre tidspunkter for lidt.

Bølgeenergi – Eco Wave Power tester bølgeanlæg i Sortehavet

Et israelsk firma kaldet Eco Wave Power har netop succesfuldt gennemført en test af et medium størrelse bølgeanlæg i Sortehavet. Målet var bl.a. at teste anlæggets holbarhed i rigtige vejrforhold hvor der ikke kunne tages hensyn til tidspunkter for bølgerne samt bølgehøjde.

Kunne bølgeenergi blive fremtidens danske eksporteventyr?

Ligesom vindenergi er bølgeenergi et glimrende alternativ til de fossile brændstoffer. Ud over dette kan bølgeenergi være et rigtig godt supplement til vindenergi da ofte kan give energi på forskellige tidspunkter. Bølgeenergi står dog over for de samme udfordringer som vindenergi. At få energien fra bølger konverteret til elektricitet på den mest effektive måde. De […]