Byen Edmonton i Canada bygger revolutionerende biobrændsel anlæg

Tilbage i 2010 begyndte konstruktionen af et affald til biobrændsel anlæg i Edmonton i Canada. Ifølge Edmonton er projektet er det første af sin slags i verden. Når anlægget er færdig vil det være med til at sikre at 90% af husholdningsaffaldet fra byen bliver genanvendt.

Anlægget forventes at være færdigt i 2013

Som med så mange andre større bygningsprojekter har der været forsinkelser med konstruktionen. Det er således forsinket 2år i forhold til den oprindelige plan, men forventes at stå færdigt i 2013.

Edmontons ”waste-to-biofuels facility” vil kunne genanvende en stor del af det det affald der ellers ville være blevet send på lossepladsen. At bruge affald til at producere metanol og ethanol er et stort skridt frem i byens vision om at blive en af de mest miljøvenlige byer.

Enerkem Alberta Biofuels der både bygger og ejer bio-anlægget Edmonton blev i 2011 udnævnt til et de 50 mest innovative firmaer i verden af Fast Company Magazine.

Hvor meget vil affald til biobrændsel anlægget kunne producerer?

Om året vil hele 100.000 tons affald blive fjernet fra lodsepladserne og omdannet til 36 millioner liter etanol.

Ifølge det materiale der blevet lagt frem vil anlægget kunne producerer nok bio-brændstof til at holde 400.000 biler kørende i et år – med en bladning af 5% etanol i brændstofforsyningen.

En anden måde at sætte tallene op på er at produktionen svarer til at fjerne 42.000 biles årlige udledning af drivhusgas.

Hvor meget skrald findes der i verden, der kunne omdannes til etanol?

Det er blevet estimeret at over 82 milliarder liter etanol vil kunne produceres af de eksisterende mængder skrald der findes på alle lossepladserne i verden.

Ved hjælp af de rette faciliteter som f.eks. det anlæg der bliver bygget i Edomton vil udledningen af CO-emmisioner kunne begrænses med 30 til 85 procent pr. enhed af energi der bliver produceret. Samtidig kommer man et af de store problemer med den stigende forurening fra lodsepasserne til livs.

Skriv en kommentar