Tidevand kan levere 5-6% af Englands samlede energiforbrug

Tidevand er et af de områder der også investeres og forskes i når det kommer til alternativ energi. Potentialet er der, men de store omkostninger gør at mange projekter opgives. Helt siden 1900-hundredetallet været ideer om at bygge en dæmning fra den Engelske kyst og over til Welsh. At bygge en dæmning af den størrelse […]