Tidevand kan levere 5-6% af Englands samlede energiforbrug

Tidevand er et af de områder der også investeres og forskes i når det kommer til alternativ energi. Potentialet er der, men de store omkostninger gør at mange projekter opgives.

Helt siden 1900-hundredetallet været ideer om at bygge en dæmning fra den Engelske kyst og over til Welsh. At bygge en dæmning af den størrelse er et kæmpe projekt, selv når det sammenlignes med nogle at de største bygningsværker i verden. Det er derfor aldrig blevet til andet end ideer, men nu sker der noget i England.

De seneste år har fokus udelukkende været på at udnytte tidevandet i Severn Barrage projektet til at drive store turbiner der kan genere strøm. Som de fleste andre europæiske lande har England også et stigende energiforbrug og ønsker samtidig at kommer væk fra afhængigheden af olie.

Hele 6% af Englands & Waleses samlede energiforbrug vil kunne leveres CO2 frit at Severn Barrage projektet

Der er et kæmpe potentiale i at udnytte kraften fra tidevandet i strædet. I omegnen af 17 milliader kWh om året vil anlægget kunne producere. Dette svare til 5-6% af Englands og Wales’s samlede energiforbrug. Skulle den sammen energi leveres af atomkraft ville det kræve 3 af de nyeste atomkraftværker eller 8 kulkraftværker kørende på fuld knald.

Prisen for dæmningen ligger omkring 330 milliarder, så det er ikke småpenge der er tale om. Til sammenligning kostede Storebæltsbroen herhjemme 21 milliarder kroner.

I 2010 konkluderede den britiske regering at der på nuværende tidspunkt ikke var mening i at gå i gang et så enormt projekt som Severn Barrage er. Den britiske regering har dog ikke opgivet ideen og håber at teknologiske fremskridt vil gøre dæmningsprojektet mere lønsomt.

Den engelske regering ser privat finansiering af det enorme tidevandsprojekt som en mulighed

I 2011 blev det rapporteret at den Engelske regering har modtaget et forslag fra Corlan Hafren. Corlan Hafren er et firma fra den private sektor og deres oplæg er at finansiere Severn Barrage projektet gennem private investorer. The Department for Energy and Climate Change I England har fundet forslaget interssant.

Seneste har David Cameron her i August 2012 igen instrueret embedsmænd til at tage et kig på Severn Barrage projektet. Så måske er der håb for masser af jobs og CO2 neutral energi for englænderne i fremtiden.

 

Speak Your Mind

*