Lagring af energi fra vindkraft – Er en løsning på vej?

Et af de store problemer ved vindkraft er at lagringen af energien fra den ustabile energikilde vind nu engang er. Der forskes derfor meget i forskellige måder hvorpå at energi fra vindkraft kan lageres effektivt. Men hvor langt er forskerne kommet og er der snart nogle gode løsninger på vej?

Fjernevarmeanlæg kan lagre energi fra vindkraft, solen og vandkraft

En ganske interessant idé der for nylig er dukket op er at bruge de eksisterende og effektive fjernvarme anlæg vi har i Danmark. I fjernvarme anlæggende befinder der sig nogle store akkumuleringstanke med en kæmpe kapacitet der ikke bliver brugt. Tankene kan altså lagre den overskuds energi fra vindraften der ikke umiddelbart kan bruges i el nettet.

Dette virker ret genialt da der ikke skal investeres kæmpe summer i ny anlæg og infrastruktur da det hele allerede er etableret.

Over hele verden forskers der i metoder til opbevaring af alternative energi

Det er dog langt fra alle lande der et så effektivt og udbygget fjernvarmesystem som Danmark har og derfor forskers der inden for ekstremt mange områder. Lagring af vindkraft i gas, is, metan, sand, salt er bare nogle af de områder der forskes inden for. De enkelte lande kommer til at bruge forskellige teknologier til lagring af energi. Teknologier der passer til deres region og klima.

Det er derfor ikke til at svare på om der er én løsning på vej. Der er mange på vej og dette åbner endnu mere  markedet når det kommer til alternativ energi. Herunder sol, vand og vindkraft. Men en ting er sikkert det går i den rigtige retning.

Speak Your Mind

*