Vedvarende energi fra langsomme havstrømme

Bølgeenergi har i de senere år fået mere fokus. Dette skyldes både ønsket fra befolkninger og derved regeringer om at skifte over til vedvarende energi. Samtidig har bølgeenergi den åbenlyse fordel at der ikke er så store problemer med egnede placeringer som er tilfældet med vindmøllerne. Et af de firmaer der arbejder på at gøre […]