Kunne bølgeenergi blive fremtidens danske eksporteventyr?

Ligesom vindenergi er bølgeenergi et glimrende alternativ til de fossile brændstoffer. Ud over dette kan bølgeenergi være et rigtig godt supplement til vindenergi da ofte kan give energi på forskellige tidspunkter.

Bølgeenergi står dog over for de samme udfordringer som vindenergi. At få energien fra bølger konverteret til elektricitet på den mest effektive måde. De mest effektive systemer der er opfundet kan kun udnytte ca. en sjette del af den energi der reelt er i bølgerne.

Bølgeenergi er stadig for dyrt til at satse på i større skala

BølgeenergiHvor effektive systemerne er behøver dog ikke være ikke være den afgørende faktor. Som med vindenergi er det den samlede pris for elektriciteten der er afgørende. For at bølgeenergi vil blive set i større grad skal systemerne ganske enkelt være billigere at bygge og vedligeholde.

Rundt om i verden er der utrolig mange projekter når det kommer til bølgeenergi. Det er dog meget begrænset hvor mange bølgeenergisystemer der reelt er funktionelle og levere strøm til nettet.

Der er dog ingen tvivl om at bølgeenergi har et kæmpe potentiale især for lande som Danmark og England der har rigtig lange kyststregninger. Her vil systemer der ligger nær kysten kunne levere en betydelig del af det samlede elforbrug.

Systemer langs kyster eller til havs hvad er bedst?

Der er både fordele og ulemper ved systemer langs kysterne og længere ude på havet. Fordelen ved kystsystemer er at de er lettere at vedligeholde og at energien ikke skal transporteres ind til land med lange kabler. Ulempen ved kystsystemer er så at energien er mindre end til havs, faktisk helt op til 8 mindre.

Fordele ved bølgeenergi

  • Energien er gratis og der kommer ikke et affaldsprodukt fra produktionen
  • Er systemerne designet optimalt vil de ligesom med vindkraft mere eller mindre kunne passe sig selv
  • Potentialet i bølgeenergi er stort, den samlede mængde af energi i bølgerne er stor

Ulemper ved bølgeenergi

  • Afhængig af om der er bølger eller ej – Energimængden svinger
  • Skal kunne modstå hårdt vejr
  • De visuelle og miljømæssige påvirkning på kyststrækningerne
  • At få konvertert bølgeenergi til elektricitet er krævende

Der er ingen tvivl om at i takt med at priserne på energi stier vil vi begynde at se en mere massiv satsning på bølgeenergi. I øjeblikket er der dog ikke nogle bølgeenergisystemer i drift på stor skala, men på længere sigt er det helt klart noget vi kommer til at se mere til.

I et land som Danmark ville det være oplagt at satse på udviklingen af bølgeenergisystemer. Bølgeenergi har potentiale til at blive en eksport succes ligesom med vindmøllerne. Det kræver bare at politikerne vedtager de rigtige love således at udviklingen kan få et skub i den rigtige retning.

Speak Your Mind

*