Grøn energi i Danmark – Hvor grønne er vi egentlig?

Danmark har længe være kendt som et forgangsland når det kommer til grønenergi, men hvor grønne er vi egentlig når det kommer til stykket?

Langt det meste strøm vi bruger i Danmark kommer fra kulkraftværkerne. I 2011 kom hele 67% af el-produktionen fra kul. Selvom de danske værker har højre krav (i forhold til mange andre lande) med hensyn til filtrering osv., udledes der en stor mængde CO2 når kul brændes af.

Biomasse udgør 11% af den samlede el-produktion.

Hvor meget strøm kommer fra vindmøllerne I Danmark?

I en lang årrække er der ikke sket det store når det kommer til udbyggelsen af vindmølleparkerne i Danmark. Dette betyder at det stadig ”kun” er 15-20% af strømmen der kommer fra vindmøllerne. I Danmark har vi ikke andre former for alternativ energi end vindmøller.

Eller det vil sige at vi har lidt vandkraft fra f.eks. Tangeværket ved Gudenåen, men strøm fra vand udgør en tusindedel af den samlede elproduktion. For et land som Danmark ville det være oplagt at forske og investere i bølgeenergi i og med vi har så meget kyststrækning. Bølgeenergi har dog endnu ikke vagt den store interesse i Danmark, til trods for det store potentiale.

Er du interesseret i at vide mere om hvad der sker inden for bølgekraft i Danmark kan du med fordel besøge bølgekraftforeningen.

Er Danmark et af de grønneste lande i verden?

Kigger man på oversigter over de mest ”grønne” lande i verden befinder Danmark sig ikke i top 10, nærmere nede omkring de 30. Dette skal ses til tråds for at vi generelt er accepteret som forgangsland når det kommer til alternativ energi.

For at blive en ”grøn” nation skal der altså sættes ind på masser af område –også energibesparelse og begrænsning af CO2 udledelse.

Satsning på solceller på nationalt plan i Danmark

Der er enkelte lokale regioner der satser på solceller som alternativenergiform. F.eks. på Bornholm hvor der bliver etableret relativt store solcelleanlæg.  På nationalt plan er der dog ingen overordnet strategi udover det tilskud som staten f.eks. giver ved etablereting af solcelle anlæg på private huse.

Hvor længe at starten fortsætter med dette tilskud til solceller er uvist, hvilket gør det svært for danske virksomheder at satse stort på udvikling af solceller til det danske marked. Der er dog ingen tvivl om at langt flere får etableret solcelle anlæg på deres private huse grundet tilskuddet fra staten.

Energi på transport

Et at de steder hvor vi bruge mest energi er på transport. Det er også inden for transport området at de største stigningen er sket i gennem de seneste år. I takt med at der begynder at komme elbiler på vejene er det oplagt at satse endnu mere på vand, sol, jord og vindenergi.

På denne måde vil vi spare ekstra meget i og med at både energiforbruget og olie priserne stiger.

Hvordan ser fremtiden ud for grøn energi i Danmark?

I marts 2012 indgik regeringen en historist bred aftale der skal sikre Danmarks kurs mod at være selvforsynende med vedvarende energi. Aftalen er ganske ambitiøs i og med at energiforsyningen skal være 100% baseret på vedvarende energi i 2050.

Målet for 2020 er at 50% af elforbruget er dækket af vindenergi. Samtidig er der et mål om at energiforbruget skal falde med 12%.

Alt i alt ser fremtiden for Danmark mere positiv ud end den har gjort i mange år. Der er dog stadig masser af områder hvor der kunne sættes ind, men stadig ikke bliver gjort det.

En politisk aftale ingen garanti for at tingene bliver ført ud i livet, men den brede grønne energiaftale giver langt bedre chancer for et grønnere Danmark og bedre udnyttelse af den vedvarende energi.

Speak Your Mind

*