Oplagring af energi fra vindmøller – Irland vil have førertrøjen på

Et af de største problemer med vedvarende energi er få lagret energien. Det er i sagens natur ikke muligt at energi fra vindemøller, solceller eller bølgerne hele tiden. På nogle tidspunkter generes der for meget strøm, på andre tidspunkter for lidt.

I takt med at flere og flere nation ønsker at skifte over til alternativ energi bliver der derfor forsket i hvordan man billigst muligt kan opbevare energi.

The Spirit of Ireland Project skal gøre Irland til eksportør af alternativ energi

For tre år siden kom der et forslag frem om at opbevare energien fra vindmøller i store pumpe stationer langs kysterne i Irland.

Der er nu blevet udpeget 50 potentielle placeringer for disse stationer der vil pumpe havvand op i store reservoirer. Vandet bliver så gennem turbiner ledt ned til havet når vinden ikke blæser.

Opbevaring af store mængder energi koster kassen

I alt er The Spirit of Ireland projektet estimeret til at kote 3.6 milliarder euro. Der skal altså findes en masse penge for at dette ambitiøse projekt kan blive ført ud i livet.

Dette projekt virker dog som om at have en reel chance for at blive til en realitet. Dette hænger sammen med at bygger på eksisterende teknologier og at andre lande allerede har etableret store vandreservoirer ud fra samme koncept.

Oplagring af energi i vandreservoirer har potentiale

Irland er ligesom Danmark ideelt til denne type lagring af energi, da vi har rigelige mængder af kyststrækninger.  Som altid handler det dog ikke kun om økonomien i projekter om alternative energi. Det handler også i høj grad af hvordan det vil påvirke både naturen og de mennesker der bor i området.

The Spirit of Ireland er udtænkt på en sådan måde at det vil være til minimal gene. Chancerne for at The Spirit of Ireland bliver en realitet er derfor større end mange andre projekter omkring vedvarende energi.

Speak Your Mind

*